دانلود کتاب دانش آموز و استاد Final Draft

Final Draft books

کتابهای Final Draft  مجموعه ایی چهار سطحی جهت آموزش مهارت Writing  به علاقه مندان فراگیری زبان می باشد. دانش آموزان با حالت های بلاغی، واژگان آکادمیک و ساختارهایی که برای توسعه صدای آکادمیک خود نیاز دارند، آشنا می شوند.

Final Draft is a four-leveled course that covers level A2 to C1 according CEFR Levels. Students are introduced to the rhetorical modes, academic vocabulary, and structures they need to develop their own academic voice.

Academic writing is difficult, and Final Draft gives students all the tools they need. Writing skills and in-depth analysis of models set the stage for development. Corpus-based vocabulary, collocations, and phrases, as well as detailed information on the grammar of writing, prepare your learners for college writing courses. Students learn to avoid plagiarism in every chapter of every level. This dedicated, long-term focus on plagiarism avoidance helps ensure that these students are able to use sources and highlight their own thoughts.

PDF Icon فایل نمونه

  • Final Draft Student and Teacher Books

****

این بسته دربرگیرنده موارد زیر است:

Final Draft 1 Student Book

Final Draft 1 Teacher Book

Final Draft 1 Graphic Organizer

***

Final Draft 2 Student Book

Final Draft 2 Teacher Book

Final Draft 2 Graphic Organizer

***

Final Draft 3 Student Book

Final Draft 3 Teacher Book

Final Draft 3 Graphic Organizer

***

Final Draft 4 Student Book

Final Draft 4 Teacher Book

Final Draft 4 Graphic Organizer

***

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *