دانلود ویرایش دوم Gateway

مطلب حاضر دربرگیرنده ویرایش دوم مجموعه 7 سطحی Gateway  می باشد که توسط انتشارات مکمیلان جهت آموزش زبان انگلیسی به نوجوانان به چاپ رسیده است.فایلهای PDF  با کیفیت بالا ، فایلهای صوتی، تصویری ، تستها، کاربرگها و کلید پرسشها و کتاب تمرین در هر سطح گنجانده شده و قابل دانلود می باشد.

 

Gateway second edition is a 7-level course for Teaching English Language to Teenagers and lead them to success in exams while equipping them with strong English language skills and knowledge they will need for further study and the world of work.Gateway Course has been published by Macmillan Education .

In this post , High quality PDF Student , Work and Teacher Books , Audio and Video Files, Tests, Worksheets, Answer keys, Scripts are available for download.

****

PDF Icon   فایل نمونه

****

****

هر سطح در برگیرنده موارد زیر است:

Gateway 2nd Edition Student Books

Gateway 2nd Edition Work Books

Gateway 2nd Edition Teacher Books

Gateway 2nd Edition Audio Files

Gateway 2nd Edition Video Files

Gateway 2nd Edition Tests

Gateway 2nd Edition Worksheets

Gateway 2nd Edition Answer keys and Scripts

****

دیدگاهتان را بنویسید