دانلود مجموعه Grammar in practice

grammar in practice

مجموعه Grammar in practice دارای شش سطح است که تمرین گرامر را با فرمت ساده و آسان برای زبان آموزان، آموزش می دهد. در هر کتاب دارای 40 درس تمرین است که دانش آموزان را به تمرین در آنچه یادگرفته اند ترغیب می کند.

مجموعه Grammar in practice توسط انتشارات کمبریج منتشر شده است.

Grammar in Practice

Grammar in Practice provides grammar practice in a simple and accessible format. Each book has 40 units of quick grammar exercises with regular test sections to encourage learners to revise what they have learnt. The books are small and easy to carry so learners can choose when and where they want to study. This book is suitable for students at Level 6 / Upper-Intermediate.
40 units of quick exercises with regular test sections for beginner to intermediate students. Grammar in Practice provides grammar practice in a simple and accessible format. Each book has 40 units of quick grammar exercises with regular test sections to encourage learners to revise what they have learnt. The books are small and easy to carry so learners can choose when and where they want to study.

Grammar in Practice 1 PDF Book

Free Download

Grammar in Practice 2 PDF Book

Free Download

Grammar in Practice 3 PDF Book

موجود نیست

Grammar in Practice 4 PDF Book

موجود نیست

Grammar in Practice 5 PDF Book

Free Download

Grammar in Practice 6 PDF Book

Free Download

**********

در انتها صفحاتی را به عنوان نمونه بارگذاری کرده ایم.

 

2 thoughts on “دانلود مجموعه Grammar in practice

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.