دانلود کتاب و فایلهای صوتی Reach Higher

Reach-Higher-Series

مجموعه Reach Higher ، دانش‌آموزان را راهنمایی می‌کند تا زبان انگلیسی را بیاموزند، درباره جهان فراگیرند و از طریق محتوای معتبر با دیدگاهی جهانی درباره خود آشناشوند.

دانش‌آموزان ابتدایی مهارت‌های زبان آکادمیک و دانش محتوایی را که برای فراگیری زبان انگلیسی نیاز دارند، بهبود می بخشند.

Reach Higher guides students to learn English, learn about the world, and learn about themselves through authentic content with a global perspective. Primary students develop the academic language skills and content knowledge they need to get an education in English.

Reach Higher Features:

* Cross-curricular, six-level program showcases original fiction, science, and social studies content to develop English literacy skills

* Academic skill-building with phonics support develops students’ understanding of different cultures while fostering independent learning

* All-in-one Classroom Presentation Tool provides the resources teachers need to prepare for, address, and assess a comprehensive range of instructional priorities and requirements

* Read on Your Own phonics readers use fiction and non-fiction texts to reinforce the phonics and high-frequency words in Reach High through science and social studies content.

  • کتاب و فایلهای صوتی Reach Higher

*****

PDF Icon  فایل نمونه

این بسته دربرگیرنده موارد زیر  است:

Reach Higher 1A Student Book

Reach Higher 1A Student Audio Files

Reach Higher 1A Work Book

Reach Higher 1A Teacher Book

Reach Higher 1A Practice Book

***

Reach Higher 1B Student Book

Reach Higher 1B Student Audio Files

Reach Higher 1B Work Book

Reach Higher 1B Teacher Book

Reach Higher 1B Practice Book

*****

Reach Higher 2A Student Book

Reach Higher 2A Student Audio Files

Reach Higher 2A Work Book

Reach Higher 2A Teacher Book

Reach Higher 2A Practice Book

***

Reach Higher 2B Student Book

Reach Higher 2B Student Audio Files

Reach Higher 2B Work Book

Reach Higher 2B Teacher Book

Reach Higher 2B Practice Book

*****

Reach Higher 3A Student Book

Reach Higher 3A Student Audio Files

Reach Higher 3A Work Book

Reach Higher 3A Teacher Book

Reach Higher 3A Practice Book

***

Reach Higher 3B Student Book

Reach Higher 3B Student Audio Files

Reach Higher 3B Work Book

Reach Higher 3B Teacher Book

Reach Higher 3B Practice Book

*****

Reach Higher 4A Student Book

Reach Higher 4A Student Audio Files

Reach Higher 4A Work Book

Reach Higher 4A Teacher Book

Reach Higher 4A Practice Book

***

Reach Higher 4B Student Book

Reach Higher 4B Student Audio Files

Reach Higher 4B Work Book

Reach Higher 4B Teacher Book (موجود نیست)

Reach Higher 4B Practice Book

*****

Reach Higher 5A Student Book

Reach Higher 5A Student Audio Files

Reach Higher 5A Work Book

Reach Higher 5A Teacher Book

Reach Higher 5A Practice Book

***

Reach Higher 5B Student Book

Reach Higher 5B Student Audio Files

Reach Higher 5B Work Book

Reach Higher 5B Teacher Book

Reach Higher 5B Practice Book

*****

Reach Higher 6A Student Book

Reach Higher 6A Student Audio Files

Reach Higher 6A Work Book

Reach Higher 6A Teacher Book

Reach Higher 6A Practice Book

***

Reach Higher 6B Student Book

Reach Higher 6B Student Audio Files

Reach Higher 6B Work Book

Reach Higher 6B Teacher Book

Reach Higher 6B Practice Book

*****

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *