دانلود کتابهای Finger Phonics

دانلود کتابهای Finger Phonics در این بخش دانلود کتابهای Finger Phonics را برای شما کاربران عزیز بارگذاری کرده ایم.  کتابهای Finger Phonics مربوط به رده سنی خردسالان که در رده سنی …

آزمون فاینال 3 Jolly Phonics

آزمون فاینال جولی فونیکس ۳ (Jolly Phonics 3 Final Exam) در برگیرنده آزمون از درس ۱ تا ۶ از کتاب ۳ می باشد که توسط گروه آموزشی اَوس طراحی شده …

آزمون فاینال Jolly Phonics 4

آزمون فاینال جولی فونیکس ۴ (Jolly Phonics 4 Final Exam) دربرگیرنده تمامی دروس کتاب ۴ و با بارم بندی ۴۰ می باشد. این آزمون (Jolly Phonics 4 Final Exam) توسط …

Jolly Phonics 1 Unit 1-4 Exam

این مطلب دربرگیرنده آزمون درس ۱ تا ۴ جولی فونیکس ۱ (Jolly Phonics 1 Unit 1-4 Exam) می باشد. که توسط گروه آموزشی اَوَس  تهیه شده است. آزمون درس ۱-۴ …

دانلود کتابهای Jolly Phonics

دانلود کتابهای Jolly Phonics کتابهای جولی فونیکس مناسب رده سنی ۳ تا ۶ سال می باشد .تنها به شرط اینکه این کتابها در ظرف ۳ سال به اتمام برسندو تمامی …